Annus
2 0 1 0


Berlusconiana (5)
Dominicus Caveosanus - 14/09/2010
Berlusconiana (4)


Dominicus Gallipoli - 13/09/2010
Berlusconiana (3)


Dominicus Gallipoli - 11/09/2010
Berlusconiana (2)


Dominicus Gallipoli - 05/09/2010
Berlusconiana (1)...


Dominicus Gallipoli - 05/09/2010
Vestis virum reddit
Multīs iam prīdem annīs, ōlim quum nāvēs vēlīs īnstructae pelaguslūstrāre solēbant, navarchus quīdam ūnā cum rēmigiō in perīculōversābantur ut pīrātae in stegam cōnscenderent. Dum nautae formīdineāmentēs fierent, magister lēgātō nāvālī mūgīvit, "Fertō mihi tunicamrubram!" Lēgātus citō magistrī tunicam rubram attulit, quā indūtus hicnautās dūxit in manum pīrātārum pluteōs cōnscendentem. Quum aliquotdēfendentēs cadūcī aut sauciī ēvāderent, pīrātae tamen sunt repulsī.Illā nocte virī in stegā circumsedēbant rēs diēī modō peractaeēnārrantēs, quum socius nāvālis magistrum tuētur rogāns, "Here mī,cūrnam ante proelium tunicam rubram tuam poposcistī?" Nāvarchus, vultūillō ad socium praebitō quem sōlus nāvarchus ostendere valet, "Perproelium sī forte vulnerātus sim," inquit, "tunica rubra sanguinem nōnprōdat, quā dē causā vōs nautae intrepidē dīmicāre pergētis." Hōc audītōvirī mūtī sedēbant tālem ducem fortissimum multum admīrantēs. Postrīdiēmāne vociferātus est excubitor duo nāvigia pīrātārum adesse quae manūspīrātārum pluteōs cōnscēnsūrās ēmittēbant. Rēmigium formīdine conquexit,sed magister aequō animō, ut semper, boat, "Fertō mihi tunicam rubram!"Iterum secundō saevē pugnātum est dōnec magister et suī tandem utramquemanum invādentium reppulērunt, licet hāc vice plūrēs fuērunt sauciī etcadūcī. Sērius autem eōdem diē ululat prōrēta adesse plūrēs praedōnēs,decem nāvēs plēnae nempe, omnēs cum manibus pluteōs cōnscēnsūrīsprōcēdentibus. Virī conticuērunt, navarchum, ducem suum, intuentēsjussumque solitum exspectantēs. Magister nāvis, potēns ut semper animīsuī, rugit, "Fertō mihi brācās meās fulvās!"
Eduardus - 17/06/2010

Retro ad:

Novissima editio
Summum paginae