Grex Latine Loquentium

Pinacotheca Sodalium

Victorius Ciarrocchi

Italus Pisaurensis

 

Decimus Conventus internationalis linguae Latinae fovendae

(Matriti, 2-7 mens. Sept. a. MMDCCLIV ab Urbe condita - a.MMII p.Chr.n.)

 

Quomodo Grex Latine loquentium interretialiter colat et probet Latinitatem vivam


    Gratiae quam plurimae sunt a me agendae hominibus doctis, quorum ope ac labore strenue exanclato factum est ut decimus Latinitatis conventus Matriti, splendida hac in urbe, haberetur et praecipue Antonio Capellan Garcia, moderatori optimo humanissimoque, cuius auctoritate ac permissu Vos, auditores maxime honorabiles, de quodam epistularum commercio interretiali certiores libenter faciam. Quaedam dicta collectanea ex epistulis eligere visum est, quas abhinc aliquot annos plerique "Gregis Latine loquentium" participes electronice mittere et accipere solent. Qua de causa etiam contubernalibus huiusce sodalitatis meis gratias ago permultas et praesertim Conrado Kokoszkiewicz gratissimas habeo, qui Kalendis Februariis anno 1996 Gregem hunc miro ausu condidit pariterque Humberto La Torraca, cuius in manibus ex mense Ianuario a. 2000 est naviculae nostrae clavus. In sententiis referendis ordinem, qui alphabeticus dicitur, ita sum secutus, ut nomini cuiusque sodalis gentilicio praenomen anteponeretur. Iuxta haec titulus legitur epistulae, ex qua verba et sententias quasdam excerpsi; diem et mensem et annum addidi, quo facilius veteres et novi participes illam de qua supra dixi epistulam in Gregis tabulario adservatam invenire eamque totam legere possint. Non omnium sodalium urbs Patriaque innotuit, quia haec per interrete sciscitari nec facile nec semper licet: sunt enim homines, quibus maxime ius vitae intimae servare inviolatum placet, quod hodie Anglica voce quadam appellari solet, quam dicere nolo. Si quis autem quaerat cur laborem hunc subierim haud sane leviorem (non minus quam sex milia epistularum adhuc scripsimus) etsi mihi gratissimum ac perhonorificum, candide respondeam: saepe de periculo quodam cogitavi et cogito, scilicet ne omnes gregalium epistulae ob aliquam causam sive interretialem sive tromocraticam repente inopinateque deleantur ideoque nullum earum exemplar maneat et illius incepti, quod sodales mirifice ad Latinitatem vivam fovendam una susceperunt, memoria ipsa deponatur atque irreparabiliter oblitteretur.

I). Abdullah Francus Bubenheim, Germanus Iordanensis, in epistula "De contentione cultuum" (die 5 m. Iul. a.2001) scripsit: "Qualis est illa ratio populorum occidentalium?! Metiuntur et aestimant mores ritusque religionum populorum orientalium ex mensuris normisque ipsorum propriae historiae peritiaeque rebus religionis, porro calumniantur populos muslimos nondum eosdem progressus doloris plenos percurrisse, qui ipsos ad contemptionem religionis et omittendum eius virtutes tulit".

II). Abelardus Martinez, Hispanus Caesaraugustanus, in ep. "Lingua Catalaunica, lingua Europaea" (9 Apr. 2002) sodali cuidam, qui saepe pro Catalauniae libertate sive ‘independentia’ scripserat, respondit ita: "In educatione, in universitate, in cultura, Catalaunicae linguae favetur quam Hispanicae, intra Cataluniam. Hispania modo pro se numerum loquentium foras Cataluniae habet. Haec est ‘terribilis oppressio’, quam patitur lingua Catalaunica!".

III). Accius (Akihiko Watanabe), Philippinus Manilensis, in ep. "De imitandis auctoribus" (2 Dec. 1996) scripsit: "Mihi saltem constat absurdissimam esse eorum opinionem, qui neminis Latinitatem imitandam censent nisi Ciceronis. Itaque sumendos equidem arbitror ad lectionem auctores alios numero non paucos, ex quorum diligenti perscrutatione unicuique Latinitatis vivae studioso stilus et personae et condicioni suae excudendus sit".

IV). Alexander Bril, Australianus Perthensis, in ep. "Facete dictum" (7 Apr. 1998) de se rettulit haec: "Mihi in haud celeberrimo oppido Australiae XXVII annos nato vitamque degenti, mulier pulcherrima, filius et duae filiae sunt. Cum autem ‘sub curru nimium propinqui solis in terra domibus negata’, ut verbis horatianis utar, verser, cum nomen mihi sit alienum, sum totus Romanus, medullitus et ab imis unguibus usque ad verticem summum".

V). Andreas Meszaros, Hungarus, in ep. "sine titulo" (18 Dec. 2001) suam de Latinitate sententiam aperuit verbis hisce: "Omnis lingua miraculum est, nullus ideo sermo respuendus. Sed puto quosdam nobiliores esse sermones quam alios. Si mihi concederetur infinitam fere hominum multitudinem de sublimi quodam loco aspicere, viderem totius humani generis compaginem tamquam unam familiam per totum terrarum orbem diffusam multisque moribus, ingeniis, linguis praeditam. Et viderem absque dubio unam ex his linguis eminere, linguam scilicet Latinam quae tamquam orationis flumen multas irrigavit gentes plurium saeculorum decursu quae ad hunc usque diem pervenit".

VI). Angela Rozic, Croata Zagabriensis, in ep. "De Latinitate in scholis docenda" (11 Iun. 2002) scripsit: "Quomodo pugnem meo Marte contra maleficia politicorum incerta sum. Nostri politici de educatione, de scientia discipulorum (aut ignorantia), de statu magistrorum nullam curam habent".

VII). Antonius Clover, cuius natio ignoratur, in ep. "Virtutes femineae" (Kal. Iun. 1999) sodali cuidam respondit ita: "Laxamentum vero meae anxietatis dat, amice, quod in re orthographica fortis sis, non confundens cunas cum cunnis!".

VIII). Antonius Luque, Hispanus, in ep. "De libertate dicendi" (29 Nov. 2001) scripsit: "In Hispania principes rei publicae profecto libertati dicendi omnino favent. Tantum tromocratae Vasconiae diurnarios et cives alios trucidant".

IX). Antonius Robustelli, Italus, in ep. "De labello intimo vel mannulo hydraulico" (18 Febr. 1998) adfirmavit: "Labellum intimum adeo necessarium existimo, ut non me pudeat aperte fateri, si exterae gentes id magis cognoscerent, me futurum fuisse ut magis peregrinarer".

X). Augustinus Cano, Hispanus Matritensis, in ep. "De coetu Matritensi" (30 Apr. 1997), quandam epistulam Gregi misit, qua Eustasius Villaran scripserat haec: "Abhinc tribus quattuorve annis Matriti convenimus. Olim qui ad conventum nos voce sua arcessit et duxit sua munificentia domum propriam afferebat, en Augustinus amicissimus noster, qui sua humanitate nos adiuvat".

XI). Beata Chadzynska, Polona, in ep. "De bello" (27 Mar. 1999) gregali cuidam, qui scripserat: "Miror quid in Illyrico negotii sit nobis Britannis, Americanis, Germanis, aliis. Quid refert nostra?", respondit haec: "Eadem quaestio a Britannis, Francis, aliis anno 1939, cum Hitlerus Poloniam invasit, ponebatur. Nemo Polonis auxilio venire voluit, tum tyrannus impunem se esse arbitratus est, et totam paene Europam sub iugo mittere statuit. Exitus horribilis omnibus nobis notus est".

XII). Bradlius Waltonus, Canadianus, in ep. "Nescit vox missa reverti" (2 Ian. 1998) scripsit: "Tantummodo dicere velim, me credere, plus, quam nunc est, publicae iustitiae, libertatis, aequalitatis parari posse inter veros morales humanae naturae terminos et limites, neque opus esse perfecta-vel etiam alta-virtute, ut iustior societas instituatur: et talem societatem cogitatione et actu petere uniuscuiusque nostrum interesse".

XIII). Brennus Legranus (Brian Bishop), Anglus, in ep. "De Latine scribendo" (6 Iun. 1999), sodali Dionysio Silvano, qui sententiam aperuerat hanc: ‘Aevum quod vocamus medium asperno abhorreoque nec non infimam quae dicitur Latinitatem’, respondit ita: "Omnino dissentio de his verbis. Nam lingua latina illo tempore cum vigore pulchritudineque adhibita est".

XIV). Brennus Legranus, in ep. "De latrocinio Romano" (21 Febr. 2001) adfirmavit: "Imperium Romanum incepit mori postquam fructus latrociniorum defuerunt quum iam non se extendere potuit et redditus imperii ipsius iam non satis fuerunt. Interea valebat solum ex opibus alienis".

XV). Carolus Philippus Prieto, Columbianus Bogotensis, in ep. "De instabili populorum virtute" (21 Apr. 2000) scripsit: "Nationes non possunt inculpare quemquam propter miserias, quas ipsae creaverint; sed fabrica fortunae cuiusque civitatis in populi ingenio vel indole est".

XVI). Carolus Ph. Prieto, in ep. "Philippus revenit" (31 Mai. 2000) gregales fecit certiores hac de re: "Superioribus septimanis non ex commodo scribere Gregi poteram variis de causis, sed praesertim quia puellam cognovi cui haud falso dicam ‘tu sola mihi places’, et in qua omnia me conturbant".

XVII). Christophorus Gerardus Brown, Septentrioamericanus Vasintoniensis, in ep. "De rebus Albanicis ac Macedonicis" (20 Mart. 2001) rettulit hoc: "Apud nos in America septentrionali multi, qui ante sex menses nomen campi Merulae vix audivissent, strenue fovebant bellum contra Serbos iurum humanorum causa".

XVIII). Christophorus Brunelle, Septentrioamericanus, in ep. "Res Anglica et Latina" (17 Sept. 1999) misit invitationem hanc: "Omnis cuiusvis Latinitatis blaterator ut conveniat tertia hora pomeridiana cum quadrante omni Veneris die in caupona nomine Noshville exhortor numerose: ‘heus, audite! redux dabitur Romana merenda/ omnibus in quorum corde loquentis amor’".

XIX). Conradus Kokoszkiewicz, Polonus Varsaviensis, in ep. "Ab Urbe condita" (5 Mai. 1999) scripsit: "Falsa non fiunt rectiora, cum a multitudine confirmentur".

XX). Conradus Kokoszkiewicz, in ep. "De pronuntiatione" (4 Febr. 2002) sodali Erico Wilberding, qui scripserat esse "somnium credere cum quodcumque verbum latinum audias ipsum intellegere potis sicut vir qui abhinc saeculis XX vixit", respondit ita: "Somnium est quoque credere omnes, qui nunc vivunt et lingua Anglica utuntur, eandem omnibus verbis Anglicis significationem attribuere. Sed ubi hoc ad pronuntiationem attineat, non invenio".

XXI). Dana Sutton, Septentrioamericanus, in ep. "De Poggii Bracciolini facetiis" (24 Iun. 1999) gregales commonefecit huius rei: "Nemini nostrum ignotum est his recentioribus saeculis multos auctores eo consilio Latine scripsisse, ut plus licentiae sibi conciliarent, quam in suis linguis adipisci possent. Quae igitur licentia pars non est Latinitatis minima".

XXII). Daniel Arseneault, Canadianus Quebecensis, in ep. "De dominis et servis atque de labore" (25 Iul. 2001) scripsit: "Puto operarios sibi comparavisse aliquid dignitatis contemnendo imperium dominorum suorum. Mores occidentales ita sunt, ut ars plus quam omnia sit colenda et virtus hominis in peritia inveniatur".

XXIII). Dantes Salmè, Italus Taurinensis, in ep. "Infinitum contra Americanos odium" (14 Sept. 2001), de caede illa Novoeboracensi sensus aperuit suos ita: "Obstupesco tantum odium contra vos, sodales Americani. Hoc est ferarum tempus".

XXIV). David Morgan, Septentrioamericanus Carolinus, in ep. "De 72 virginibus" (18 Nov. 2001) rettulit haec: "De virginibus illis paradisiacis, quae in Sarracenorum monumentis eos manere traduntur qui vel dum vixerunt Alcorani praecepta examussim observarint vel in bello sacro occumbentes martyrii coronam promeruerint, nonnulla comperire licet e libro, qui ‘Liber Scalae Machomedi’ inscribitur. At hoc cum primis mirandum, quod illarum virginitas in perpetuum illaesa servatur atque illibata, quotiescumque virorum suorum libidini satisfecerint: ‘Et quantiscumque vicibus mariti cum ipsis agunt, inveniunt eas virgines prout ante’".

XXV). Demetrius Pisarev, Russus Canadensis, in ep. "De colloquio nostro" (9 Mai. 2000) scripsit: "Natus in Moscua urbe, in peregrinis plagis reperior. Cum genitoribus puer in Canadam perveni. Etsi vita hic paret multo esse amoenior et quippe socordior, animum non mutat qui loca mutat".

XXVI). Dionysius Silvanus (Dennis Wood), Anglus Birmingamiensis, in ep. "De servitute, in quam incidere possumus" (2 Oct. 2001) scripsit: "Annorum 1960 et 1970 bene memini: illo tempore multi erant Occidentales qui Sovieticos, Maoistas, Pol Pot aliasque saevissimas tyrannides magnifice laudabant atque eodem tempore Americanis turpissime maledicebant. Difficile vero est in ‘perfectibilitatem’ humani generis credere! Nec credo".

XXVII). Dionysius Silvanus, in ep. "De luce occidentali orientalique" (16 Mai. 2002) adfirmavit: "Manifestum est ‘capitalismum’ plerumque et libertatem singulorum civium ab iniuriis reipublicae rectorum melius defendere et prosperitati eorundem civium magis prodesse quam ‘communismum’ vel etiam intentum inexorabilemque ‘socialismum’- haud dubie quia ipsi ‘capitalistae’ libertatem semper requirent agendi. Nil sane in orbe terrarum perfectum, sed ‘socialismus’ omnis fere generis mihi mendosior nostris temporibus esse videtur- in Africa, in Asia, in Europa".

XXVIII). Eduardus Casey, Septentrioamericanus Minnesotanus, in ep. "Frater, tibist denarius subsecivus?" (9 Iun. 2001) scripsit: "Mea patria per fas et nefas, sed cum admittat nefas agnoscendum est. Solent externi in maius extollere et vitia et virtutes Americae. Verum in medio est. America est neque Novum Eboracum neque California, sed Kansas".

XXIX). Elfrida Schmitt, Germana Prumensis, in ep. "De saltationibus" (2 Apr. 2000) rettulit haec: "In Germania antea erat mos adulescentulos et puellas circiter sedecim annorum cursum saltandi participare, ubi saltationes classicae discerentur. Qui cursus saltatione sollemni finiebatur, ut discipuli saltandi artem novam demonstrarent. Annis praeteritis hic mos neglectus est et adulescentuli modos saltandi liberiores, qui non in cursu speciali discendi erant, praeferebant".

XXX). Emericus Pannonius (Imre Rusza), Hungarus, in ep. "De linguis subevolutis" (18 Mai 2002), sodali Brenno Legrano, qui adfirmaverat ‘linguam Anglicam magis evolutam et magis ad notiones hodiernas exprimendas idoneam quam Hispanicam et tanto magis quam Latinam", respondit hunc in modum: "Et mihi videtur lingua Anglica ad nonnullas res exprimendas magis idonea esse quam Latina aut Hungarica. Id non significat eam ‘magis evolutam’ esse; malleus est ad claves fingendas magis idoneus quam horologium".

XXXI). Ennius Toniolo, Brasilianus, in ep. "Quibus de causis oderunt Latinitatem?" (17 apr. 2002) rettulit: "Hic in Brasilia, cum latine conor loqui, etsi tantum per brevissimam sententiam, illi amici magistri linguae latinae semper lusitane respondent!".

XXXII). Ferdinandus Gracia Garcia, Hispanus Londiniensis, in ep. "De Latinitate Britannica" (Kal. Iun. 1999) scripsit: "Brenno Alexandroque assentior cum queruntur de linguae Latinae in hac provincia statu, cumque proponunt quandam Societatem linguae Latinae vivae Britannicam condendam".

XXXIII). Franciscus Loaiza, Septentrioamericanus, in ep. "De poeta scaenico Bertholdo Brecht" (10 Febr. 1998), cum Dionysius Silvanus scripsisset ‘esse qui affirment amicas Germanici poetae saepe ac libenter multos locos ad fabulas Bertholdi attulisse’ et, quamvis hoc confirmaretur, ‘certo nihil de scriptis ipsis umquam detrahet’, respondit hunc in modum: "Mirabile visu! Si quispiam se auctorem alicuius operis dicit et posthac apparuit quod ille id non scripsit, mea sententia multum de auctore detrahet etiamsi fortasse non de operibus ipsis".

XXXIV). Gaius Licoppe, Belga Bruxellensis, in ep. "De utilitate linguae Latinae" (16 Iun. 1997), quibusdam gregalibus de praesenti Latinitatis condicione disputantibus respondit haec: "Multis occasionibus palam dixi quaestionem linguarum classicarum docendarum in plerisque Europae civitatibus iam diu esse problema politicum. Recentius regimina politica in Europa magis magisque ad demagogiam tetenderunt. Quare ‘elitismum’ intellectualem pertinaciter insectata sunt. Promittunt aequalitatem inter homines instituere, sed hoc solum obtinent, ut barbaries augeatur".

XXXV). Gaius Licoppe, in ep. "De colonizatione" (Kal. Oct. 2001) scripsit: "Mos est, nostris temporibus, contra omnem evidentiam autumare omnes culturas eodem modo aestimandas esse. Re vera apud omnia viventia exstat competitio; hoc valet non solum pro hominibus, sed etiam pro gentibus. Cum duo impares cultus commiscentur, eorum debilior paulatim disparet; hoc docet historia".

XXXVI). Georgius Wildt Hansen, Danus, in ep. "Eheu fugaces" (2 Ian. 2002), sodali cuidam adfirmanti paene nil Romanitatis hodie exstare, respondit ita: "Recte dixisti multa milia hominum haud Horatium legere, sed non omnis mortuus est, quamquam non iam cum tacita virgine Capitolium scandit pontifex. Non omnis morietur, dum unus lector eius tristem undam non enavigaverit. Haec est consolatio exilis, confiteor. Speremus fore, ut Roma antiqua vere aeterna sit!".

XXXVII). Guntherus Lewezuk Gerhardt, Brasilianus Portualacrensis, in ep. "De simulatione" (7 Dec. 2001) scripsit: "Semper citas, Maritone, Thomam sanctum illum. Hoc tibi licet propterea quod hic semper est mos tuus et regulae Gregis hoc permittunt. Mihi valde placet legere excerpta Summae Theologicae ad Gregem a te missa. Mane quaeso ita faciens et iterum iterumque de te disputamus cogitamusque. Ne in tenebris maneas solus, semper tecum erimus (per saecula saeculorum)".

XXXVIII). Helena Cioni Jacoboni, Itala Umbra, in ep. "De belli tempore" (2 Mai. 2001) quaesivit: "Licet, Victori, mulieri curiosae de te aliquid quaerere? Illis temporibus et ego puella in pago quodam vixi, in refugiis subterraneis effugi tormentorum coniectiones; pro certo habebam neminem minorem natu ea recordari posse. Sed ego senex sum, et multo iuniorem te faciebam. Denique, quot annos natus es? Veniam peto, sed ipse dixisti te contemnere immodicam verecundiam".

XXXIX). Huardus Marblestone (Marmoreus), Septentrioamericanus, in ep. "Ad novum sodalem" (7 Ian. 2001) scripsit: "Benedictus es, Pertinax noster, in Grege, semperque eris, qui linguae Latinae hunc in modum studeas faveasque! Qui si re vera ‘caudex’ es, huiusmodi ‘codicibus’ roboratus roborandusque est Grex dilectissimus noster!".

XL). Humbertus La Torraca, Italus Neapolitanus, in ep. "De folliludio" (24 Iun. 1998) narravit haec: "Antiquis Graecis ludi non gregales cordi erant: cursus certamen, saltus, pugilatus, pancration etc., omnia sunt ludicra quae minime comitem requirunt. Mihi revera etiam gregalia ludicra valde placent et folliludium ipsum, cuius certamina istis diebus libenter viderem, nisi puellula mea dulcis, quae tres menses nata est, tam ploraret quia primi dentes ut exeant iam premere incipiunt".

XLI). Humbertus La Torraca, in ep. "Quis magis querulus" (5 Mai. 2002) scripsit: "Etiam in Italia studiorum gravitas vel in scholis vel in Academiis in dies minui videtur: item ex Hispania et Francogallia saepius comperio. Nunc autem ipse, Dionysi, de Britannia conquereris. Qua de causa totam fere per Europam id malum serpit?".

XLII). Hyginus Garcia, Canadianus, in ep. "De certamine Latino-Sperantico" (18 Oct. 1999) rettulit haec: "Sunt in bibliotheca mea pleraque opera Ciceronis, Vergilii, Platonis, Aristotelis, quae de purgamentorum excipulis collegii mei sustuli, quo abiecit bibliothecarius, quia, dicebat, erant ‘electae manus libri’. Idem bibliothecarius, sexologiam discipulos docendi causa, cunctam seriem ‘Emmanuelae Antivirginis’ emit. Hoc accidit illo tristis memoriae anno 1968".

XLIII). Iacobus Dobreff, Septentrioamericanus Holmiensis, in ep. "Quo genere dicendi utendum sit" (9 Sept. 2001) scripsit: "Siquidem tibi, Thoma Vulpi optime, cordi est sequi Ciceronis vestigia et patet te iam optimo frui calamo, sine dubio nunc numeraris inter optimos nostri temporis Latinistas; aliis contra vel Ciceronis vestigia nimis diu sequi taedio est, gaudemus enim inventione et novitate, quae aures et mentes audientium teneant".

XLIV). Iacobus Steele, Septentrioamericanus, in ep. "De infinito contra Americanos odio" (13 Sept. 2001) maestum animum aperuit suum ita: "Mirum sane et mihi tristissimum quibusdam in epistulis ad gregem missis meam contra patriam odium lego quae aspera tantae Americanorum cladi adici verba maerore afficior, atque omnia fieri illius dei nomine (qualis enim deus iste!) quis est quin doleat?".

XLV). Ioanna O’ Neill, Septentrioamericana, in ep. "Latinitas viva" (13 Iun. 2000) narravit haec: "Scholae meorum filiorum iam vacantur et officia mea in dies augentur (non queror! Sunt iucundissimi etsi semibarbari, vel, quo crescunt, eo sesquibarbari fiunt). Hoc anno illis Latine raro legi sed cotidie eis Latine loquor, verbis scilicet paucis et gracilibus, ut ita dicam".

XLVI). Ioannes Gluszak, Polonus, in ep. "De Ammiano Marcellino" (8 Nov. 2000) scripsit: "Iulianum praecipue imperatorem colo ac admiror eiusque gesta atque casu infelici praematura mors mihi semper maeroris erat et tristis hactenus recordor tali ingenio virum- sicut amicum quendam abhinc septendecim saecula viventem!".

XLVII). Ioannes Gluszak, in ep. "De odio pauperum in divitiores" (18 Sept. 2001) iudicium suum aperuit verbis hisce: "Mea sententia causa odii immanis erga Occidentales in religione islamica continetur. Bellator fidei semper maximi momenti erat in islamica religione et violentia et victoria militaris Dei gratiae certissimum signum et testimonium".

XLVIII). Iosephus R. Carrera (Iarcius), Hispanus Gaditanus, in ep. "De quaestione momenti" (4 Iun. 2002) scripsit: "Quod ad me attinet, ipse Latine loquendo, legendo, scribendo atque vivendo demonstrabo aliis, doctis vel idiotis, his diebus posse Latine loqui, scribere et cogitare haud aliter atque alia lingua moderna, et mentem quoque modernam adhibendo".

XLIX). Iosephus M. Sanchez, Hispanus Salmanticensis, in ep. "De Latinitatis amore" (25 Mai. 2000) eis gregalibus, qui aliquas hortationes ad Latinitatem amandam fortasse aegre tulerant, respondit hunc in modum: "Nec me arroganter neque superbe (licet Hispanus) loqui puto si linguam Latinam milies plus quam meam Hispanicam dilectissimam aliasque plures quae sunt mihi cordi et amavisse et amare et amaturum adfirmare audeo. Si re vera linguam Latinam nos amare profitemur, si eam optimam et praestantissimam esse adfirmamus, procul dubio reliquos sermones, licet patrios ei numquam anteponere audebimus (haec enim causa ruinaque Latinitatis fuit), et non, care Dionysi Silvane, et amicos et amantes eodem modo amamus. Sed re vera et in hac re, ut in aliis multis, qui amat militat!".

L). Iutta Vogel, Germana, in ep. "Ex Olympo ad philologos classicos descendamus" (13 Apr. 2002) scripsit: "Re vera multi philologi classici seu magistri/ae in scholis seu professores in universitatibus lingua Latina loqui nequeunt vel, quod peius esse puto, nolunt".

LI). Ivanus Roig, Hispanus Barcinonensis, in ep. "Novus in Grege" (8 Mai. 2002) sodalem quendam salutavit verbis hisce: "Quamvis iuvenis sim, nescio si vox mea semper cum gaudio accipiatur, cum saepe insolens videar. Nescio causam, sed semper factiones sequor quae generaliter spernuntur (ex.gr. sum latinista pro usu linguae vivo, catalaunista sive independentista catalaunus, anticapitalista et pseudo-marxista vel pseudo-anarchista)".

LII). Ivonus Ouvrard, Francogallus Iculismensis (Angouleme), in ep. "De moribundorum dictis" (19 Febr. 1999) rettulit hoc: "Cum rogabatur Fontenellus moribundus: ‘Num res tibi melius it?’, ‘Res non it- inquit- perit’".

LIII). Kenedus Walsh (Pedantius Pertinax), Septentrioamericanus Vasintoniensis, sodali cuidam, qui iuvenibus contra ‘globalisationem’ violenter oppugnantibus erat assensus, in ep. "De capitalismi contraconglobatione" (20 Iul. 2001) cum alia tum rescripsit haec: "Inter peritos rerum naturalium constat mundum inmundum agi gubernarique legibus naturalibus inmutabilibus. Iussa naturae omnibus qui natura nati sint obtemperanda sunt. Sequitur igitur ut mundus mutari voluntate hominis non possit quia voluntas ipsa pars integralis est eiusdem mundi".

LIV). Lucius Alter (Robert Zisk), cuius natio ignoratur, in ep. "De ultima ratione regum et sacerdotum et de arbitrio libero" (8 Oct. 2001) de se ipso fassus est haec: "Non sum fidelis. Non dubito. Vero non credo. Omnes deos nego. Ultimam rationem regum et sacerdotum nego".

LV). Magdalena Jarczyk, Polona, in ep. "Nuptiae Latinae" (11 Dec. 2001) misit Gregi nuntium hunc: "Nos, Maia Silvana Prima et Lucius Silvanus Florus magno cum gaudio nuntiamus nuptias nostras in interrete atque Vos invitamus. Lingua nostra domestica principalis erit Latina, quae inter nos lingua neutralis et amata erit, quia sumus Polona Catovitiensis et Americanus Pensylvanianus".

LVI). Manfredus Roessler, Germanus Monacensis, in ep. "De alphabeto Shawiano" (20 Iul. 2001) quaesivit atque adfirmavit: "Nonne praestat scribere semper ut pronuntiamus? Bonum exemplum est orthographia Latina".

LVII). Marcus Gibbons, Novozelandianus, in ep. "De Romanis amatoribus" (29 Ian. 2000) scripsit: "Nescio num quis recordetur puellae cuiusdam nomine Iulietta, quae maxime cordi mihi est etsi non semper res bene inter nos agantur. Cuius mentionem facio quia multos dies an verius multos menses non mecum colloquebatur eo quod irasceretur me velle propius illi fieri".

LVIII). Marcus Goethijn, Belga, in ep. "Initium et finis mundi" (29 Oct. 2001) scripsit: "Constat in quasi omni cultura humana sensum religionis esse. Quod me ad possibilitatem creatoris adducit. Minime probationem esse admitto, sed unum tandem quaesitum resolvit. Postremo: etsi creatori credo, simul persuasum habeo nullam religionem scientiae anteponendam esse. Nam cum creator facultatem ratiocinandi dederit, fieri non potest quin religio rationi obsistat".

LIX). Marcus Palone, Italus Romanus, in ep. "De Ecclesia deque lingua Latina" (7 Iul. 1998) sententiam aperuit hanc: "Quamvis catholicus iam non sim, puto Concilium Vaticanum Secundum fundamentum novae et humanioris Ecclesiae, non solum quod linguas vulgares ante Latinum diligit".

LX). Maritonus Silva Lima, Brasilianus Flumenianuariensis, in ep: "Quid dinosauris acciderit" (9 Apr. 2002) adfirmavit: "Viventium distinctio explicari non potest evolutione darwinistica neque evolutione quacumque tollente omnes differentias specificas, sed admittenda est in ordine viventium pluralitas aliqua specierum, essentialiter inter se distinctarum".

LXI). Martinus Baasten, Batavus Lugdunensis, in ep. "Novi sodalis salutatio" (4 Iul. 2001) se paene excusavit verbis hisce: "Quamvis conscribendarum Latine epistularum me minime peritum esse nec umquam id vero studuisse confitear, Latinitatis amore adductus nuper hunc gregem subnotavi ad vivum sermonem melius cognoscendum".

LXII). Maximilianus Distaso, Italus, in ep. "De falsis Latinitatis amicabus amicisque" (26 Mart. 2001) rettulit haec: "Ego quoque legi aliqua scripta a Latinitatis vivae osoribus, qui ineptias nugasque plurimas proferre solent, quarum unam tantum hic referam: linguam Latinam haud aptam esse ad cogitata hominis hodierni exprimenda quia huic linguae deest articulus determinativus".

LXIII). Monica Balzert, Germana Stutgardiensis, in ep. "Servate militem Ryan" (15 Nov. 1998) scripsit: "Cum de titulo latino huius pelliculae deliberarem, maxime mihi ante oculos versatus est veteranus ille civis quotannis sepulchrum visens eius, qui pro vita unius concivis vitas cum propriam, tum plurium militum dedisset. Certe multi milites Theodisci, inter quos fortasse patres avique nostri, fortiter pugnare non desierunt, tamen pro re damnanda damnataque id facere coacti sunt: in spectaculo Spielbergi sentire cum Americanis civibus debemus, qui mortes atrocissimas subierunt pro libertate Europaea".

LXIV). Nicolaus De Grandi, Italus Mediolanensis, in ep. "De missa latina" (9 Febr. 2002) sodali Philippo Veronensi respondit ita: "Nonne putas, Philippe, illos quos tu in eo quod ‘Traditionalistae’ et ‘moris translaticii studiosi’ sint vituperas, laudandos contra esse quia in Italia soli latino sermone in sacris peragendis uti debere Catholicos perseverant? Equidem puto!".

LXV). Nicolaus Trushkin, Russus Novosibiriscanus, in ep. "Ex Sibiria semper novi" (27 Nov. 2001) scripsit: "Linguam latinam amico cum meo Alexandro sine magistris pertinaciter discens iam satis paratum me esse arbitror, ut scripta intellegam pariterque intellegar. Ambo Sibiriani sumus, amici boni et collaboratores, res ordinatrales gerimus. Aetate diversi (ego, Nicolaus, vir annos quattuor et quadraginta natus sum, Alexander viginti annorum) similes tamen opinionibus moribusque sumus".

LXVI). Olivarius Rimbault, Francogallus Rotomagensis (Castelsarrasin), in ep. "De fide amissa" (10 Mai. 2002) adnotavit haec: "Mysterium iniquitatis, ut papa Ioannes Paulus II dicere solet, apud omnes gentes inventum est atque adhuc invenitur: apud priscos paganos qui Naturae deos colebant primosque christianos crudeliter interfecerunt, apud christianos qui post Constantinum tam crudeles erga paganos se nonnumquam praebuerunt, apud marxistas et atheistas ut communistae tum in Russia cum in Vietnamia satis ostenderunt, etiam apud Buddisthas societates, ut liber nuper in Francogallia editus probare vult".

LXVII). Patricius O’ Cleirigh, Canadianus, in ep. "De vitiorum accusatione" (24 Ian. 1999) scripsit: "Conscientiae malorum accuratioris est quemdam gentis suae vitia apud alienigenas castigare. Quae professio nuper a gregalibus nostris Italis duobus facta quaero an initium apud eosdem Italos a propatore litterarum suarum Dante maximo ceperit. Talem malorum castigandorum curam nonne imitemur (magis quam miremur) necesse est?".

LXVIII). Patricius Twomey, sacerdos Septentrioamericanus, in ep. "Studia Latina" (11 Febr. 2002) adfirmavit: "Decessus latinae linguae omnino manifestus est ecclesia in catholica romana. Multi homines (plerique in parochia) latinam linguam esse signum conatus deliberati evangelium obscurare Iesu Christi considerant. Itaque est difficillimum mihi inter homines congregatione in mea studia mea latina defendere".

LXIX). Paulus Kangiser, Chilianus Iacobopolitanus, in ep. "De Sinocapitalismo" (6 Nov. 2001) scripsit: "Gaudeo quod Sinensibus liceat divitias adipisci; tamen quo rectius et firmius in libertatem oeconomicam itur, eo saepius et acrius in libertatem politicam ire postulatur".

LXX). Petrus Sobczak, Polonus, in ep. "De intellegendo" (2 Apr. 2000) mulieri cuidam Italae, quae scripserat: "Ut mihi videtur nihil est intellegendi in sacris", respondit ita: "Omnino nihil? Certe non secundum doctrinam Catholicam. Ecclesia enim fideismum condemnavit. Fides Catholica non est affectus quidam caecus, sed ‘fides quaerens intellectum’".

LXXI). Petrus Trunk, Germanus, in ep. "Petrus se introducit" (3 Nov. 2000) suum in Latinitate colenda studium fassus est ita: "Seneca effecit, ut studio linguae Latinae incumberem: cuius epistulas convertens iterum atque iterum sensi tam valentes hodie esse quam illo tempore".

LXXII). Philippus Bonfante, Italus Veronensis, in ep. "De cultu civili Europaeo" (28 Mart. 2001) scripsit: "Tibi valde assentior, optime Renate. Saepe enim os nostrum implemus verbis magnis cum re haud congruentibus, ut illo ‘cultu civili Europaeo’ et eius quae dicitur praestantia cultuum reliquorum".

LXXIII). Quirinus Ramon, Hispanus Barcinonensis, in ep. "De Latinitate mortua" (25 Iun. 2001) quaesivit adfirmavitque: "Latinitas mortua est? Immo vero immortalis. Tantummodo mortua quibus eam necare ardent apparet".

LXXIV). Radmila Kuncer, in ep. "De bello in Serbia" (18 Apr. 1999) cum alia tum scripsit haec: "Cum in Serbia vivam et una cum omni populo terrorem huius belli patiar, omnia facta quae ad hoc pertineant attentissimo animo studeo. Si Americae et ceteris Slobodanus Milosevic tam odiosus est, cur nihil ante fecit ut democratia in Serbia oriatur et crescat? Occasiones multae fuerunt".

LXXV). Renatus Piva, Italus Helvetiensis, in ep. "De interrete, satietate et sacris viris" (10 Febr. 2001) aliquas causas ratiocinationi obstantes explanavit ita: "Sine ratione multa falsa praedicari credique possunt, cum ratione autem et conscii de mundi complexitate fimus et scientia eius augetur. Nam aliter ac bestiae, quibus instinctum solum datum est, nos facultatem habemus discernendi et agendi res, quae contra nostram ipsam naturam sunt. Ea facultate autem homines non semper (i.e. magnis in rebus raro) bene utuntur".

LXXVI). Richardus Danieli, Italus, in ep. "De bellis, de pace, de iustitia" (3 Oct. 2001) scripsit: "Credo autem Ecclesiam Catholicam fere omnia bella repudiare, nisi bellum ‘iustum’ sit et ipsum una via ad malum evellendum relinquatur. Ita Pontifex censuit cum Serbia et Beograd pyrobolis percutiebantur—ipse et illo tempore valde dubitavi et etiamnunc dubito de bono illius belli effectu".

LXXVII). Rodericus Kahl, Germanus, in ep. "Ama et fac quod vis" (25 Ian. 2001) praesertim ad Ivanum Roig rescripsit haec: "Saepe in argumentis tuis ‘ecclesia’ praesentatur ut inimica libertatis. Forsitan ratio nostra de hac re differt, quia historia nostra differt. In patria mea sub socialismo nationali (1933-1945) et sub communismo (1945-1989) ecclesia unicum refugium libertatis erat, unicus locus ubi omnipotentia dictaturae ad limites venit, unicus locus ubi homines aerem libere respirare potuerunt".

LXXVIII). Rodulfus Forestieri, Septentrioamericanus, in ep. "De epistulis longioribus" (16 Iul. 1999), sodali cuidam brevitate scribendi Tacitiana minime praedito ideoque ab aliquibus gregalibus interdum improbato, respondit ita: "Quibus lingua patrimonium exstat Latina manebitque (talem enim habemus huius Gregis spem omnes) summi pretii et nostrae communis thesaurus hereditatis atque tot fons animi animaeque divitiarum dumtaxat pollentibus et utentibus, haud taedio esse credas, mihi quidem non, tuas et longas brevesve litteras, quas lego semper maxima cum delectatione".

LXXIX). Rosa Elisa Giangoia, Itala Genuensis, in ep. "De nova pecunia Europaea" (5 Ian. 2002) scripsit: "In Italia quoque nova Europaea pecunia laeti sumus, quod magnum congregatae et concordis Europae insigne est, sed nobis Europae congregatae unam linguam et solum sermonem, sed, mihi quidem, non Anglicum gratum esset! Ut Europae est sua pecunia, sic quoque sermo suus sit!".

LXXX). Samuel Johnson, Septentrioamericanus Illinoensis, in ep. "De linguis et religionibus" (4 Iun. 2002) sententiam aperuit hanc: "Admiror maxime patres desertorum qui erant christiani et Hafiz qui erat islamicus et Iesum qui erat iudaeus, sed generatim timeo monotheisticas religiones ferentes".

LXXXI). Simona Karlhuber, Austria Lentiensis, in ep. "De campis Tertii Imperii" (23 Mart. 2001) scripsit: "Valde mota sum epistulis vestris de culpa collectiva scriptis, quod haec quaestio Austrios quoque cernit. Est pars dolorosissima historiae nostrae. Saepe cum variis hominibus de his rebus loquebar et responsa valde diversa inveni. Discipulos nostros fere omnes ad campum Mauthausen spectandum ducimus, ut videant, quanta scelera commissa sint".

LXXXII). Stanislaus Tekieli, Polonus, in ep. "De problemate mali" (4 Mai. 2001) quaesivit: "Quid crudelius lusu isto, in quo Job, vir omnis terrae iustissimus, ut ludibrium tractatur? Qui denique satan ipse est, fons, ut aiunt, mali omnis? Sit Deus Iudaeorum Christianorumque omnipotens (quod et tamen mihi dubium est), bonus certe non est".

LXXXIII). Steinarus Midtskogen, Norvegus, in ep. "De ecclesia Catholica" (2 Apr. 2000) adfirmavit: "Mihi quidem ipsa notio vitae aeternae absurda vel omnino abstracta est, et mea parvi interest utrum id verum an falsum sit".

LXXXIV). Stephanus Berard, Septentrioamericanus, in ep. "De Italis, qui Anglice loquuntur" (3 Febr. 1999) scripsit: "Mihi etiam aliquantulum dolendum, ne dicam amarum, videtur mundialem factam esse hanc ipsam linguam insularem Anglicam, orthographice infestam sonibusque obscurissimis refertam, quippe quam ne nos quidem Anglice loquentes semper recte tractare scimus!".

LXXXV). Stephanus Coombs, Anglus Holmiensis, in ep. "Non lingua sed cerebro cogitamus" (18 Oct. 1999) adfirmavit: "A magistro Aulae oxoniensis Sancti Benedicti magnopere dissentio qui linguam Latinam minus utilem putat quia nemo iam Latine cogitat. Quid dicat hic magister de lingua hebraica olim exstincta hodie vero multitudinibus hominum familiarissima inque omnes res cottidianas adhibita? Ad Latinam suscitandam solum deficit satis voluntatis".

LXXXVI). Stephanus Di Brazzano, Italus Tergestinus, in ep. "De regibus" (5 Aug. 2001), gregali Ivano Barcinonensi, qui se ab Hispania secedere velle scripserat quia illa civitas regem habet, respondit ita: "Ego e contra magni facio Hispaniam ea ipsa de causa, quia regem habet! Pro dolor dego in ea quae iuxta morem antiquorum dici deberet ‘libera res publica’; attamen casu fit ut illae nationes Europaeae quae a regimine monarchico reguntur multo liberiores sint quam Italia mea".

LXXXVII). Stephanus Rocca (Arx), Italus Genuensis, in ep. "De oblivione" (2 Mart. 1999) rettulit haec: "Quod accidit in Britannia, idem- eheu- apud Italicas regiones evenit. In ludis vero studia humanitatis contemnuntur non modo a discipulis, sed etiam a magistratibus, qui rei publicae administrandae praesunt".

LXXXVIII). Sueno Ekblad, Suetus Holmiensis, in ep. "De sacris viris" (12 Febr. 2001) scripsit: "Nescio quid credam quod supernaturale sit. Sed consolationem magnam mihi praebet legere antiquos christianos, scilicet patres ecclesiae ac scriptores medii aevi. Non semper verum sed saepe est ibi mens bonae voluntatis, et bonitas indolis est quae consolari potest, credo, omnes fere viatores huius mundi inscrutabilis".

LXXXIX). Terentius Tunberg, Septentrioamericanus Lexintoniensis, in ep. "Norma loquendi" (30 Nov. 1996) quanta digni sint laude humanistae dixit hunc in modum: "Permulti qui quamquam forsitan litteras bene calleant mediolatinas, litterarum tamen neolatinarum sunt admodum imperiti, affirmare solent humanistas propterea linguam Latinam interfecisse quod scribendi consuetudinem ad normas classicas et antiquas revocaverint. Quae affirmatio veritati historicae absona est. Sicut aliquoties scripsit Iosephus Ijsewijn professor Lovaniensis, quem totius Latinitatis peritissimum laudare possum, tantum abest ut humanistae linguam Latinam everterint, ut sermo Latinus propter ipsos humanistas multo diutius viguerit, amplius floruerit, latius emanaverit. Viguit enim inter eruditos sermo Latinus usque ad duodevicesimi saeculi initium, multisque in locis etiam diutius".

XC). Thomas Fuchs (Vulpius), Germanus, in ep. "De commentariis Latinis" (23 Febr. 1998) existimationem patefecit hanc: "Inter commentarios periodicos, qui Latine componuntur, celeberrimi atque praeclarissimi ii sunt, qui Vox Latina inscribuntur. His enim commentariis copia verborum Latinorum convenienter augeatur, institutioni Latinae subsidia didascalica praebeantur, sermo Latinus intra Europam et extra probetur communicabilis omnesque Latine intellegentes delectentur".

XCI). Thomas Huckemann, sacerdos Germanus Peruviensis, in ep. "De Peruvia" (15 Apr. 2000) scripsit: "Unicus sodalis fortasse vivens in Peruvia, nescio quid respondendum amicis de terra ista. Revera difficile est ab exteriore iudicare res terrae tam specialis sicut Peruvia".

XCII). Timotheus Hudson (Cicestrensis), Anglus, in ep. "De itinere" (25 Mai. 1998), quod in Italiam fecerat, rettulit atque exoptavit haec: "Quanta gaudia sunt incolis urbium in quibus tot inscriptiones latinae in ecclesiis, rei publicae aedificiis aliisque monumentis sunt legendae. Utinam porro ‘terrarum angulus’ esset in quo nulla verba nisi latinae linguae etiam audienda essent!".

XCIII). Timotheus Larkin, Septentrioamericanus, in ep. "De evolutione" (6 Apr. 2002) adfirmavit: "Relativitas ab Einstein prolata theoria est. Verumtamen qui doctus dubitet hanc veram rationem esse? Itidem nullus de vitae natura doctus dubitat quin evolutio melius quam quisquam alia enodatio originem multitudinis formarum vivorum explicat".

XCIV). Tobias Schliebitz (Prunivinosus), Germanus, in ep. "De vino et de philosophia" (30 Iul. 1999) scripsit: "Sedens cum amico probissimo in fluminis Rheni ripa occasum solis intuebar, ex aliquo Ovidii magistri praecepto, puellas formosissimas, quarum magnum numerum urbs Dusseldorpiensis tulit, admirabar, vinoque, ut dixi, nimia alacritate indulgebam. Cuius rei poenas hodie pendeo. Pessima autem res fuit, quod orsus ab vino atque eo quidem dulcissimo, denique ad cervisiam transii".

XCV). Valafridus Lingenberg, Germanus Bonnensis, in ep. "Addenda quaedam de lingua Italica" (22 Sept. 1999), cuidam sodali querenti de Italis verba peregrina serviliter accipientibus respondit haec: "Ignoscas mihi reddenti iocum quendam cum aliis nationibus tum Italicae illudentem: Si cum Anglo loquens Anglice peccaveris, non animadvertet optimeque te suam linguam scire gratulabitur. Si cum Germano loquens Theodisce peccaveris, plane corriget. Si cum Francogallo loquens Francogallice peccaveris, desinet esse amicus neque umquam posthac tecum colloquetur. Si cum Italo loquens Italice peccaveris: imitabitur gratissimus!".

XCVI). Veronica Riffard, Francogalla Augustonemetensis (Clermont- Ferrand), in ep. "De pilula et pilulo" (17 Oct. 2001) quaesivit: "Miror et rideo, legens viros de pilula et contraceptione loqui. Sodales, de contraceptione loquiminine, quod vitae crudelis mulierum causa tristes estis aut quod gravedo vos impedire potest?".

XCVII). Vido Woolnough, Anglus, in ep. "De papissa Ioanna" (30 Mai. 1999) narravit haec: "Hodie de Ioanna papissa legebam. Rumor vetus est mulierem quandam doctissimam in veste virili occultatam primum sacerdotem, denique a. 855 papam creatam esse; eam ita, nomine Ioannae sumpto, sicut papa esset, per annos duos praefuisse donec pompam in via Romae ducens infantem peperit; populum Romanum, flagitio eius opprobrioque incensum, Ioannam et infantem et amatorem saevissime trucidavisse. Haud dubie haec fabula non omnino credenda est, tametsi animos nostros summo studio teneat".

XCVIII). Vojinus Nedeljikovic, Serbus Singidunensis, in ep. "De vocum novarum quaestione" (5 Apr. 2001) scripsit: "Gaudeo me non unum esse cui ‘currus’ vel ‘carrus’ in usu cotidiano magis placeat quam ‘autocinetum’. Sed ut verum fatear, nihil mihi in vehiculis tam magnifice bilem movet quam sceleratissima illa ‘autoraeda longa’. Unde miror neminem fere esse qui hoc saltem remedii adhibeat ut et jucundius multo et brevius ‘longam’ appellet, ‘autoraeda’ cloacae, cui soli parta est, dedita".

XCIX). Volfgangus Katzenschlager, Austrius, in ep. "De Tirolia meridionali" (19 Nov. 2000), sodali cuidam respondit haec: "Bene et recte scripsisti, mi Stephane Tergestine, de historia Venetiae Tridentinae, quae dicebatur. Nonnullas tamen res vel adiungere vel paululum corrigere volo. Nam iam saeculo sexto vel septimo p.Chr.n. coloni Bavari in valles illius terrae venerunt et immigraverunt. Inde ab illo tempore incolae illius provinciae dialectis quibusdam Germanicis loquuntur. ‘Autonomia’, qua Tirolia meridionalis nunc gaudet, etiam aliis terris, in quibus ‘minoritates’ vel ethnicae vel aliae habitant, quodam modo exemplari esse potest".

C). Wilbaius Njoroge, Kenianus, in ep. "Nemo bonus" (7 Aug. 2000) scripsit: "Cogito ego de bonitate ac malitia hoc modo: una in parte est Diabolus, omnino malus. Altera ex parte est Deus, omnino bonus. Homo inter hos est positus, neque omnino malus, neque omnino bonus".

Centum quas supra rettuli sententiae, candide lector, sunt pars illius epistularum commercii minima, quo "Grex Latine loquentium" linguam Latinam colere ac provehere cottidie indesinenterque contendit. Utinam alia huiusmodi exempla, quae lectu sunt dignissima, ex contubernalium epistulis depromere potuissem! Gregem dixi, cuius magno cum emolumento meo sum particeps ex anno 1996, qui annus fuit MMDCCXLVIII ab Urbe condita, sicut Conradus noster scite docteque demonstravit. Denique te certe non fugerit "quam varius grex sumus!", ut iam die 26 Febr. 1998 recte scripsit David Morgan.

Scribebam Pisauri, Kal. Aug. a. MMII p.Chr.n. sive a. MMDCCLIV ab Urbe condita.

 


Retro

Index

Quid sit Grex

Pinacotheca

Exempla

Subnotare

Regula

Utilia